Aktuality

TRÉNINK BRUSLENÍ NA SKATEMILLU 

Krátký článek o tom, co skatemill skutečně umí a co se na něm trénuje. Hlavní myšlenka je, aby hráč získal návyky automatizoval je a nemusel řešit při hře bruslení.

A vzor? Zkusme si vzít dva super bruslaře a  pojďme si ukázat bruslení na skatemillu a v praxi v krátkém článku:

1. Přenos váhy těla na oporovou nohu (odrazová noha získává na volnosti a nemusí se rychle vracet-eliminuje se cupitání, dupání, vyšší frekvence odrazů nohou), odrazová noha provede stabilní přesný cyklus a vrací se bez ztráty energie, odrazová noha se nedostává do přímky se středem těla a hráč neztrácí stabilitu

2. Palcový odraz s dokončeným procesem propnutí kotníku přidá na konci odrazové fáze ještě více energie do skluzu

3. Rameno dopředu dodá další dopřednou energii do skluzu-energie se sčítají, pokud je vše v koordinaci pohybu, pohyb doprovází rotace v trupu tak, aby osa pohybu paže byla v ideální přímce odrazové nohy

4. Odrazová noha se vrací co nejkratší cestou do skluzu (eliminuje se dupání), ne obloukem za oporovou nohu a vracení se přes malíkovou hranu-takto se bruslilo před x lety-došlo k jistému pokroku v ledním hokeji

5. Brusle při jedno-oporové fázi na oporové noze míří do směru jízdy (funguje jako kormidlo)  

6. Těžiště pro dráhu odrazu je velice důležité (výška těžiště=dráha odrazu=energie do skluzu=rychlost)

7. Zakódovat si do paměti bruslařské dovednosti, automatizovat proces, hrát hokej a nemyslet nad bruslením pomáhá hráči efektivně využívat svůj potenciál

8. Další možnosti jsou periferní vidění,  jízda v hranách (hráč si může vyzkoušet, jak reaguje stabilita v různých pozicích těžiště a jaký vliv má doprovodný pohyb horních partií na správnost provedení, získává na jistotě), střelba z jízdy, trénink startů, výbušnosti, kondiční bruslení, atp.

Abychom dosáhli potřebné kvality bruslení, musíme mít perfektně zvládnutou koordinaci pohybu, systém svalů a techniku. Toto se cvičí jedině na suchém tréninku! Ani McDavid ani Schofield nevyrostli na trénincích pouze na ledě. 


DŮLEŽITOST OFF-ICE TRÉNINKU

Vychovat hokejistu trvá přes deset let, to je hrozně moc času a musí se toho využít efektivně, druhou šanci nedostanete a ano, musí se to podařit na poprvé, spoustu věcí už v např. 18-ti letech nedoženete. Biologickému vývoji se musí věnovat potřebná péče, v různých věkových etapách trénovat to, co je pro věkovou kategorii nutné rozvíjet (viz. i podrobný výzkum UK FTVS pro Český hokej). Od malička je nutné vést výchovu ke správným návykům a zodpovědnosti poctivě trénovat mimo led. Svalová nerovnováha představuje riziko přetížení svalstva, šlach a vazů i poruchy funkce kloubů a úzce souvisí s neekonomickými hybnými stereotypy. Sportovci se svalovou nerovnováhou jsou náchylní ke zranění. V  každém případě logika pro zamyšlení je zde na místě, pokud hokejistům bude někdo vykládat bludy. Skatemill spolu se suchým tréninkem dokáže divy se všemi hráči, kteří na něm trénují.

  Proč skatemill a OFF-ICE trénink (PDF)


 8. 6. 2022

Zpět