Přeskočit na obsah

KOMPLEXNÍ TRÉNINKOVÉ PROGRAMY SE STANOVENÝM CÍLEM

VSTUPNÍ TRÉNINK JE ZÁSADNÍM UKAZATELEM STAVU SPORTOVCE, NA JEHOŽ ZÁKLADĚ STANOVÍME TRÉNINKOVÝ PLÁN SE ZOHLEDNĚNÍM ČASOVÉHO A FINANČNÍHO FONDU KLIENTA. PROGRAMY JSOU PEČLIVĚ KONSTRUOVÁNY Z NĚKOLIKALETÝCH ZKUŠENOSTÍ S PRACÍ SE SPORTOVCI, ALE SPOLEČNOU KONZULTACÍ S KLIENTEM JE LZE UPRAVOVAT PODLE POTŘEBY

TECHNIKA BRUSLENÍ OFF-ICE

ZLEPŠENÍ TECHNIKY BRUSLENÍ POMOCÍ BRUSLAŘSKÉHO TRENAŽÉRU SKATEMILLU. POD DOHLEDEM VYŠKOLENÉHO TRENÉRA

Pomocí SKATEMILLU a pod dohledem vyškoleného trenéra na bruslení individuální formou pro zlepšení bruslení a všech doprovodných pohybů.

Program se skládá z 12ti TJ, každá 30 min a trénink je jedenkrát týdně.

OD 8.400 KČ / 90 DNÍ
STŘELBA A DOVEDNOSTI S/BEZ BRUSLÍ OFF-ICE

POTŘEBUJEŠ JEN PILOVAT STŘELBU A DOVEDNOSTI? TENTO PROGRAM JE PRO TEBE.

KOMPLEXNÍ TRÉNINKOVÝ PROGRAM PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE

TRÉNINKOVÝ PROGRAM JE SESTAVEN NA ZÁKLADĚ VSTUPNÍCH DAT A DÁLE JE UPRAVEN V ZÁVISLOSTI NA OBDOBÍ, VE KTERÉM MÁ PROBÍHAT

PŘÍPRAVA HRÁČE NA HLAVNÍ SEZÓNU STARŠÍHO 14TI LET

TENTO PROGRAM JE URČEN PRO PŘÍPRAVU SPORTOVCE NA HLAVNÍ SEZÓNU, VYCHÁZÍ Z DAT ZE VSTUPNÍHO TRÉNINKU A SAMOTNÝ TRÉNINK PAK VYCHÁZÍ Z NEJNOVĚJŠÍCH POZNATKŮ A STANDARDŮ

HOKEJOVÁ PŘÍPRAVKA 5-7 LET

PROGRAM SESTÁVAJÍCÍ SE Z KOMPLEXNÍCH BLOKŮ URČENÝCH PRO PRÁCI S DĚTMI V DANÝCH VĚKOVÝCH KATEGORIÍCH PRO JEJICH SPRÁVNÝ VÝVOJ A ROZVOJ

FUNKČNÍ, SILOVÉ, CROSS A HIIT TRÉNINKY PRO VEŘEJNOST

PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST JE K DISPOZICI NĚKOLIK MOŽNOSTÍ DLE STANOVENÉHO CÍLE, KTERÉ SI S TRENÉREM NASTAVÍ, NAPŘ: REDUKCE VÁHY, KONDICE, ŘEŠENÍ ZDRAVOTNÍCH OBTÍŽÍ, PŘÍPRAVA NA SPORTOVNÍ AKCE, ATP

TRÉNINK NA LEDĚ + OFF-ICE

CÍLEM TOHOTO PROGRAMU JE MAXIMÁLNĚ ZEFEKTIVNIT TRÉNINK SPORTOVCE. NA ZÁKLADĚ VSTUPNÍCH DAT JE STANOVEN PLÁN S DŮRAZEM NA ODSTRANĚNÍ LIMITUJÍCÍCH FAKTORŮ, KTERÉ OMEZUJÍ VÝKON HRÁČE NA LEDĚ

KOMPLEXNÍ TRÉNINK AMATÉRSKÝCH HRÁČŮ LED + OFF-ICE DOVEDNOSTI A STŘELBA

PRO AMATÉRSKÉ HRÁČE KOMPLEXNÍ SOUBOR TRÉNINKŮ, NASTAVENÝ DLE POTŘEB KONKRÉTNÍHO HRÁČE, ABY TĚ HRA VÍC BAVILA