Přeskočit na obsah

Reservation form

HOCKEY CAMP RESERVATION FORM

OBSAZENO / FULL / BESETZT: 1.7., 15.7., 5.8.
ANO/NE YES/NO JA/NEIN= You can try our accomodation partner / Sie können unseren Unterkunftspartner nutzen

CZ/ENG/DE INFO SUMMER CAMP 24: PO UHRAZENÍ ZÁLOHY 4500 CZK NA ÚČET VÁM ZAŠLEME POTVRZENÍ O REZERVACI TERMÍNU, NEZASÍLÁME JIŽ DALŠÍ INFORMACE O KEMPU, VEŠKERÉ INFORMACE JSOU UVEDENY ZDE

AFTER PAYMENT OF A DEPOSIT OF CZK 4500 TO OUR ACCOUNT, WE WILL SEND YOU A CONFIRMATION OF THE RESERVATION, WE WILL NOT SEND ANY FURTHER INFORMATION ABOUT THE CAMP, ALL THE INFORMATION IS PROVIDED HERE

NACH DER EINZAHLUNG EINER ANZAHLUNG IN HÖHE VON 4.500 CZK AUF UNSERE KONTO SENDEN WIR IHNEN EINE BESTÄTIGUNG DER TERMINRESERVIERUNG. WEITERE INFORMATIONEN ZUM CAMP SENDEN WIR NICHT. ALLE INFORMATIONEN FINDEN SIE HIER

BANKOVNÍ SPOJENÍ / BANK ACCOUNT /BANKKONTO

1021057/5500 / IBAN CZ5355000000000001021057 / SWIFT RZBCCZPP / COMPANY: SPORTOVNI HOKEJOVA SRO, STREET: SLUZEB 3451/3A, CITY: 10800 PRAGUE, CZE

V PLATBĚ PROSÍME UVEĎTE JMÉNO DÍTĚTE A TERMÍN KEMPU / PLEASE INDICATE CHILD’S NAME AND CAMP DATE IN PAYMENT / BEI ​​DER ZAHLUNG GEBEN SIE BITTE DEN NAMEN DES KINDES UND CAMP DATUM AN

Odesláním formuláře souhlasím s tím, aby Sportovní hokejová s.r.o. komunikovala prostřednictvím zaslaných údajů. Osobní zde uvedené údaje jsou uchovávány off-line a po skončení akce jsou zlikvidována. Vámi uvedené údaje slouží pouze k rezervaci kempu.

By submitting the form, I agree that Sportovní hokejová s.r.o. communicated through the sent data. The personal data provided here are stored offline and are disposed of after the event is over. The information provided by you is only used to reserve the campsite.

Mit dem Absenden des Formulars erkläre ich mich damit einverstanden, dass Sportovní hokejová s.r.o. durch die gesendeten Daten kommuniziert. Die hier angegebenen personenbezogenen Daten werden offline gespeichert und nach Beendigung der Veranstaltung entsorgt. Die von Ihnen gemachten Angaben werden ausschließlich zur Reservierung des Campingplatzes verwendet.